WIZERUNEK I KOMUNIKACJA W PEŁNI ODDAJĄCE WARTOŚĆ TWOJEJ FIRMY

Jesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową. Pomagamy właścicielom, zarządom i zespołom marketingu opracować, wdrożyć i rozwijać strategię marki wspierającą realizację celów biznesowych.

OGÓLNY ZAKRES WSPARCIA

Wspieramy budowę, odświeżenie oraz rozwój marki w obszarach strategicznych, planistycznych i wdrożeniowych.

ULTRAKLAROWNY KIERUNEK ROZWOJU MARKI

Przekładamy cele wynikające ze strategii biznesowej na precyzyjny i inspirujący kierunek działania w obszarze wizerunku i komunikacji marki w codziennej pracy działu marketingu, a także sprzedaży i HR.

SKONCENTROWANY PLAN DZIAŁANIA

ADEKWATNY WIZERUNEK FIRMY

WSPARCIE WDROŻENIA I ZARZĄDZANIA MARKĄ

Wspieramy w opracowaniu tożsamości wizualnej, która budzi skojarzenia adekwatne do rzeczywistej wartości firmy oraz przeprowadzamy przez skomplikowany proces transformacji wizerunku.

Projektujemy plany taktyczne skupione na rozwiązaniu od 3 do 5 kluczowych problemów lub wyzwań wynikających z głębokiej diagnozy stanu obecnego wzmocnionej badaniami klienta i audytem konkurencji.

Kompleksowo wdrażamy plany w roli zewnętrznego brand managera lub wspieramy samodzielne zespoły marketingu w codziennych wyzwaniach i podejmowaniu decyzji spójnych ze strategią marki.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE FORMY WSPÓŁPRACY

OPRACOWANIA STRATEGICZNE

PAKIET BADAWCZY

Raport przedstawiający pełnen obraz obecnej kondycji marki przedstawiony w oparciu o wywiady z zarządem i zespołem marketingu, dostarczone dane i materiały, badanie opinii klienta, a także audyt wizerunku i komunikacji firmy oraz jej kluczowych konkurentów.

PLAN TAKTYCZNY + BUDŻET + HARMONOGRAM

STRATEGIA MARKI

PLAN REBRANDINGU (ZMIANY WIZERUNKU)

Klarowna wizja rozwoju marki zawierająca opis pozycjonowania na tle konkurencji, uporządkowaną selekcję komunikatów wedle kl. segmentów odbiorców, charakter marki oraz jej rdzenną opowieść, a także główną myśl marki ubraną w zwięzłe hasło.

Opracowanie systemu wzajemnie wspierających się projektów skupionych na zdiagnozowanych kl. problemów i wyzwań marki w najbliższych 6-12 miesiącach. Zawiera koncepcje kreatywne.

Kompleksowe wsparcie firmy w opracowaniu i wdrożeniu nowej tożsamości wizualnej. Najczęściej poprzedzone realizacją pakietu badawczego i opracowaniem strategii marki.

Pełne opracowania strategiczne realizowane są w formie samodzielnej pracy zespołu Autentiko.

Oferujemy również pełne oraz częściowe wsparcie opracowań realizowanych przez zespół klienta w ramach doradztwa brandingowego.

WSPARCIE WDROŻENIA

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
(ZEWNĘTRZNY MENADŻER MARKI)

Usługa dedykowana średnim firmom, które nie zatrudniają samodzielnego menadżera marketingu. Skupiona na potrzebie profesjonalizacji wizerunku wynikającej z rozwoju firmy i nowej skali wyzwań.

WARSZTATY WDROŻENIOWE

DORADZTWO WDROŻNIOWE
(BRAND COACH)

PROJEKTY DORADCZO-WDROŻENIOWE

Elastyczny zestaw narzędzi wspierający zarząd i samodzielne zespoły marketingu, sprzedaży i HR w codziennej pracy nad spójnym wdrożeniem wspólnie opracowanej strategii marki oraz planu taktycznego.

Punktowe wsparcie zarządu oraz zespołów marketingu, sprzedaży i HR w realizacji wyjątkowo wymagających projektów oraz podejmowaniu trudnych decyzji.

Indywidualnie zaplanowane wsparcie wykorzystujące różne formy współpracy. Najczęściej jest to doradztwo wdrożeniowe i warsztaty z kompleksową realizacją małej części projektów w roli zew. menadżera marki.


Oferujemy pełen wachlarz wsparcia wdrożenia strategii i planów taktycznych - od kompleksowej realizacji, przez wsparcie samodzielnych działów marketingu, aż po rozwój kompetencji skupionych na zarządzaniu marką.

DORADZTWO BRANDINGOWE

WARSZTATY I KONSULTACJE

Praca nad dowolnym pytaniem, problemem, wyzwaniem lub projektem z zakresu zarządzania marką lub obszarów przecinających się z marką. Dedykowane właścicielom firm, zarządom oraz działom marketingu, sprzedaży i HR.

POGŁĘBIONA DIAGNOZA + PLAN ROZWOJU

Wsparcie samodzielnych zespołów marketingu z poziomu zarządzania operacyjnego. Uporządkowanie priorytetów, podejmowanie decyzji i wyklarowanie koncepcji działania, opracowanie etapów procesu strategicznego i wdrożeniowego wraz z omówieniem metodologii realizacji wybranych zadań.

Punktowe wsparcie skupione na specyficznych wyzwaniach i problemach.

KONSULTACJĘ WSTĘPNĄ

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ

Krótkie spotkanie, które da Ci szybką i jasną odpowiedź na pytanie czy chcesz z nami współpracować.

PS: Część konsultacji zakończy się przekazaniem kontaktu do innej sprawdzonej firmy, która lepiej zrealizuje opisane potrzeby. Bywają też konsultacje, które rozwiązują problem już pierwszym na spotkaniu.

PRZEŚLIJ FORMULARZ

ODBIERZ TELEFON

UMÓW TERMIN

Image

JAKUB PONIKARCZYK

45-60 MINUTOWE SPOTKANIE SKUPIONE NA:
PRZYKŁADOWE ZAPYTANIA:

11 lat doświadczenia w brandingu
74 opracowane strategie marki
38 wdrożonych rebrandingów
8 lat prowadzenia firmy
doradczo-wdrożeniowej
KONSULTACJE PROWADZI

Głębokim zrozumieniu Twoich potrzeb i realnych możliwości.

Klarownym omówieniu koncepcji naszego wsparcia.


Transparentnym przedstawieniu kosztów współpracy oraz terminów realizacji poszczególnych etapów.


Omówieniu doświadczenia w podobnych projektach.


Sprawdzeniu czy pasujemy do siebie na poziomie wartości i stylu komunikacji.

Nasza konkurencja zrobiła mocne ruchy, na które musimy szybko zareagować.


Wchodzimy na rynki, na których nikt nas nie zna i widzimy, że nie jesteśmy tam odbierani profesjonalnie.


Przez ostatnie lata mocno się rozwinęliśmy, ale nasz wizerunek został w tyle. Nie mamy czasu i ludzi, aby się tym poważnie zająć.


Nie możemy dokończyć naszej strategii. Mamy wrażenie, że kręcimy się w kółko i wracamy do starych schematów.


Nasze wyróżniki nie są już unikalne. Nie wiemy jak się wyróżnić na tak specyficznym rynku.


Zlecaliśmy filmy i prowadzenie Facebooka, ale chyba potrzebujemy głębszej zmiany.


Zamówiliśmy nowe logo, ale prawie nikt nie jest do niego przekonany.

NASI KLIENCI

Klaster Obróbki Metali, bo tak wcześniej nazywała się Evoluma, zgłosił się do nas z potrzebą opracowania nowej nazwy, która lepiej odda realny zakres działalności klastra, który od kilku lat wykraczał poza obróbkę metali.


Opracowaliśmy strategię marki i nową nazwę mającą korzenie w języku esperanto, a następnie zaprojektowaliśmy nową identyfikację wizualną.

VIDEOREFERENCJE

EVOLUMA - KLASTER PRZEMYSŁOWY

Janusz Poulakowski (Dyrektor operacyjny)

Magdalena Świerzewska (właścicielka)

GRAND SERVICE - SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ

Click to play video
Click to play video

Grand Service chciało zbudować mocny fundament pod dalszy rozwój firmy. Brakowało im klarownej komunikacji wyróżników oraz wizerunku podkreślającego zróżnicowanie od korporacyjnej konkurencji.


Opracowane hasło "Czysta współpraca" podkreśla jakość czyszczenia oraz uczciwości marki w relacjach biznesowych, bo to właśnie umowy wolne od gwiazdek i przejrzysta oferta są jej głównym wyróżnikiem.

STRATEGIA MARKI + REBRANDING

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
PRZYKŁADOWE WSPÓŁPRACE

STRATEGIA MARKI

PRZYKŁADOWE WSPÓŁPRACE
ImageImageImageImageImage

DLACZEGO MY?

UNIKALNE KORZYŚCI

Klarowny przebieg współpracy i sprawna realizacja projektów.

DOPRACOWANY PROCES
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
KONCENTRACJA ZASOBÓW
ODPOWIEDZIALNI LIDERZY
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
GŁĘBOKA INSPIRACJA
WYSOKA SPÓJNOŚĆ MARKI
TRWAŁA ZMIANA
IconIconIconIconIconIcon

Ograniczenie zaangażowania kadry zarządzającej i szybsza realizacja celu.

Efektywny i efektowny rozwój marki bez przekraczania planowanych budżetów.

Szybsze i trwalsze osiągnięcie pożądanego wyobrażenia na temat Twojej firmy.

Napędzamy zaangażowanie. Częściej będziesz nas wyhamowywał niż poganiał.

Mniej dużych spotkań. Mniej kosztownych błędów. Mniej jałowych przebiegów.

Rozbudzamy ambicje, pokazujemy możliwości i zarażamy pasją do jakości.

Nasz główny cel to usamodzielnienie firmy w efektywnym rozwijaniu marki.

IconIcon
Wąska specjalizacja i stała optymalizacja procesów oparta o doświadczenie z ponad 200 firm.

POROZMAWIAJMY O TWOIM PROJEKCIE

WRÓC DO SEKCJI KONSULTACJA
Jakub-Ponikarczyk-AutentikoKarolina-Ponikarczyk-AutentikoDominika-Klimaszewska-Autentiko

NASZ ZESPÓŁ

JAKUB PONIKARCZYK
KAROLINA PONIKARCZYK
DOMINIKA KLIMASZEWSKA

Strateg i konsultant ds. rozwoju marki

Zewnętrzny menadżer marki

Kierownik projektów

Ultraklarowna wizja marki oraz precyzyjna i spójna komunikacja są dziś podstawowym warunkiem efektywnego konkurowania na zatłoczonych rynkach.


Koniec końców - za każdym zakupem stoi człowiek, który ma ograniczone możliwości percepcji i zapamiętywania informacji.


Chcą dotrzeć do klienta atakowanego tysiącami komunikatów dziennie i wpłynąć na jego decyzję skuteczniej od konkurencji, potrzebujemy precyzji i skupienia w komunikacji. Konkretu wrażanego na spójnie na każdym etapie kontaktu z Twojej firmą i jej pracownikami.


Klarownych i skoncentrowanych argumentów stojących za Twoją marką. Argumentów racjonalnych i emocjonalnych. Wyrażonych słownie i wizualnie. Odbieranych świadomie i nieświadomie.


Głęboko wierzymy, że pomagając jakościowym firmom opanować skuteczne budowanie marki, zapewniamy im trudną do nadrobienia przewagę konkurencyjną, która będzie zwracała się wykładniczo przez następne lata.

DLACZEGO BUDUJEMY MARKI?

Wyznaczamy wysokie standardy zarówno sobie, naszym partnerom wykonawczym jak i klientom oraz ich zespołom - bo nie da się wyróżnić bez wyróżniającego się zaangażowania.


Skupiamy się w pełni na wspieraniu celów biznesowych - bo wiemy jaki jest nadrzędny cel tej gry.


Z głębokim szacunkiem czerpiemy z historii firmy oraz jej dotychczasowych doświadczeń - bo każda trwała zmiana jaką dotychczas wdrożyliśmy miała korzenie głęboko osadzone w autentycznych wartościach i kulturze organizacji.


Wyciągamy kluczowe wnioski podpierając się badaniami i głęboką analizą rynku - bo doświadczenie nauczyło nas, że intuicja niekonfrontowana z przyziemną perspektywą bywa zgubna.


Opracowując strategię marki i krystalizując esencję jej komunikacji wkładamy w pracę całe serce - bo pamiętamy jak trudno było nam realizować głęboką pasję do brandingu, gdy przez pierwsze lata prowadzenia Autentiko rynek pozakorporacyjny praktycznie nie istniał.


Planujemy odpowiedzialnie - bo wiemy, że markę buduje się za pomocą zrealizowanych projektów, a nie opisanych idei.


Realizując lub wspierając wdrożenie zawsze skupiamy się na budowaniu głębokiej świadomości naszych klientów - bo najsilniejsze marki kierowane są przez świadome zespoły, a nie zewnętrzne firmy i agencje.

JAK PRACUJEMY?

570 540 049

ul. Hallera 14d/14b

18-814 Białystok

Wspieramy niemal w każdym wyzwaniu związanym z marką.

IconIcon

KONTAKT

IconImage

Autentiko 2024